mike-dorner-diaz-swahn.jpg
 

DIAZ & SWAHN

Johan Swahn och Charlotte Diaz de la Vega är grundarna av Diaz & Swahn, en forsknings- och trenddriven byrå specialiserade i att kombinera sensorik och marknadsföring med affärsutveckling.

Vi identifierar, utforskar och definierar nya koncept, trender och möjligheter inom mat och dryckessektorn, för att erbjuda våra kunder unikt underlag för välgrundade beslut för framtiden.

Med vår kunskap och passion för mat skapar vi originell, globalt relevanta projekt för att stimulera nya tankesätt, driva innovation och tillväxt.