VR FOOD

 
VR FOOD_SWEDEN FOOD TECH

skrolla ner för svenska

VR Food is a project that came about from a meeting between VR-enthusiasts, sensory gurus and foodtech developers. The main question was “what makes food taste the way it does”?

The answer is by no means easy, but rather than a traditional discussion surrounding tastebuds, texture and scent the truth lies more in our brain and that is what we are looking to explore with the project VR Food.

We want to design an experience with the help of the latest VR technology which will transport people away from the traditional meal experience and demonstrate that food can be far more than we think it is. Our expectation is that this design can potentially democratise the meal experience as well as increase sustainability.

VR_FOOD_SENSORY_MARKETING

We already know how colours, sounds and shapes can change the way we experience flavours and by using this knowledge together with VR technology we want to see how far we can stretch the possibilities. Is it possible for anyone to experience oysters and champagne at a Paris bistro through a headset in the comfort of their own home or enjoy the experience of ones favourite greasy pizza while actually eating something far more healthy. Furthermore the potential to improve the appetite and meal experience of the sick, the elderly, for children or the lonely is vast.

The aim is not to trick anyone but to explore how technological advances can support developments within health and sustainability, two key factors for the future. Imagine no longer needing to import specific produce and instead offer a digital library of “flavours” from which we can choose and enjoy.

At the Sweden Foodtech Big Meet earlier this year we piloted the project presenting chicken in a VR setting while actually serving tofu. We have a lot left to explore and develop but the first indications are exciting. Stay tuned!

 

 

The project team consists of:

  • Johan Swahn, co-founder Diaz & Swahn, former chef, internationally renowned sensory science expert and researcher at Sense Lab.

  • Johan Jörgensen, Sweden Foodtech, Sweden’s leading expert within Foodtech and new business models connected to food.

  • Cristoffer Wiker, VR-guru, previously a teacher at Forsbergs School and educator of some of Sweden’s best VR-developers.

  • Viktor Peterson, founder of VR-studio Mission IX and consultancy CLVR Works, one of Sweden’s leading VR experts.

 

 

VR Food är ett projekt som blev till när VR-entusiaster, sensorik gurus och foodtech utvecklare strålade samman. Huvudfrågan var “vad är det som gör att mat smakar som det gör”?

Svaret är allt annat än enkelt, men istället för de traditionella diskussionerna kring smaklökar, textur och doft ligger sanningen i vår hjärna och det är det vi ämnar att utforska med projektet VR Food.

Vi vill skapa en upplevelse med hjälp av den senaste VR teknologin som skall förflytta folk bort från den traditionella måltidsupplevelsen och demonstrera att mat kan vara mycket mer än vad vi tror. Vår förhoppning är att denna design skall ha potentialen att demokratisera måltiden och även bidra till hållbarhetsdebatten.

Vi vet redan hur färg, ljud och form kan förändra sättet vi upplever smak, denna kunskap tillsammans med VR teknologi vill vi se hur långt vi kan tänja på gränserna. Är det möjligt för vem som helst att uppleva ostron och champagne på en Parisisk bistro genom ett headset i deras vardagsrum eller att njuta av upplevelsen av den där flottiga pizzan men i själva verket äta något mycket nyttigare? Vidare finns det stor potential att förbättra aptiten och måltidsupplevelsen för sjuka, äldre, för barn eller de som är ensamma.

Målet är inte att lura någon på något vis, men att utforska hur teknologi kan stötta utvecklingen inom hälsa och hållbarhet, två nyckelområden för framtiden. Tänk om vi inte längre behövde importera specifika råvaror och istället kunde erbjuda ett digitalt bibliotek av “smaker” som vi kan välja och vraka ifrån.

På Sweden Foodtech Big Meet tidigare i år körde vi den första piloten där vi presenterade kyckling i en VR miljö, men i själva verket serverade vi tofu. Vi har mycket kvar att utforska och utveckla men de första indikationerna är väldigt spännande. Håll till godo!