SWEDISH GASTRONOMY - A GLOBAL SUCCESS

 
raphael-andres-430356-unsplash.jpg

skrolla ner för svenska

In the presence of Sweden’s King Carl XVI Gustaf, Prince Carl Philip and key players within the food and beverage industry, Johan was invited to speak at the symposium Swedish Gastronomy - a Global Success on October 11th. The symposium was part of preparations prior to the Expo 2020 in Dubai, organised in collaboration between The Swedish Gastronomic Academy and The Swedish Meal Academy, and covered topics such as Sweden’s role in European gastronomic heritage, the export of Swedish gastronomy as well as meal science and the culinary arts. The latter of which Johan presented the latest in sensory research and how it can be used to create the future meal experience as well as innovations in product development. 

Spreading the word and sharing knowledge on how sensory science and marketing can bridge gaps and drive innovation is of great focus to Johan in both his research and business dealings, aiding companies to bring their products to the forefront of the market. Developing a language for taste to strengthen communication and build lasting customer relationships is one of these key areas in which he sees a need for extensive work to be done. Furthermore through new technology such as VR and AR Johan is exploring how it can be used to improve the lives and experiences of the sick and elderly as well as a tool to democratise the meal experience. 

Working with some of the countries leading players within the food industry, Johan sees the potential for Sweden to lead the global dialogue surrounding healthy and sustainable food practices with sensory science as a key tool to modify and enhance our experiences for the good of our own health as well as the planets. 

 

 

SVENSK GASTRONOMY - EN GLOBAL SUCCÉ

I närvaro av Sveriges konung Carl XVI Gustaf, prins Carl Philip och nyckelspelare inom mat och dryckesindustrin, var Johan inbjuden som forskare och ledamot i Måltidsakademien att prata på symposiumet Svensk Gastronomi - en Global Succé, den 11e oktober. Symposiumet är en del av förberedelserna inför världsexpon i Dubai 2020, ett samarbete mellan Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien, och innefattade teman som Sveriges roll i relation till direktivet om Europas gastronomiska arv, Svensk gastronomi på export samt Svensk måltidsforskning. Johan presenterade det senaste inom sensorik och hur det bl.a. kan användas för att skapa framtidens måltidsupplevelse och innovation inom produktutveckling samt marknadsföring.

Att sprida kunskap om sensorik och marknadsföring och hur det kan brygga gap och driva innovation är av stort fokus för Johan både i forskningen och sina konsultuppdrag, som hjälper företag att lyfta fram sina produkter på marknaden. Att skapa ett språk för smak för att starka och förtydliga budskap och skapa långvariga förhållanden med konsumenterna är ett av dessa viktiga områden som han anser behöver mer fokus. Vidare utforskar han ny teknologi som VR och AR och hur det kan användas för att förbättra upplevelser för äldre och sjuka samt som ett verktyg för att demokratisera måltiden. 

Genom sitt arbeta med några av Sveriges ledade spelare inom matindustrin ser Johan potentialen för Sverige att driva den globala dialogen kring hälsosamma och hållbara matprocesser med sensorik som ett viktigt verktyg för att ändra och förhöja våra upplevelser till det bättre, för både vår egen och planetens skull.